Komponenty i systemy obrazowania


Skrót RODO – oznacza Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., które stosuje się od dnia 25 maja 2018 r.)


A1pixel  pracuje w modelu busines-to-business,  w konsekwencji, co do zasady A1pixel nie gromadzi ani nie przetwarza danych osób fizycznych.  Nasza strona www nie używa cookies i w żaden sposób nie identyfikuje użytkowników.  

W trakcie zawierania umowy i jej wykonania  rejestrujemy nazwisko i imię osoby reprezentujacej klienta oraz (domyślnie służbowe) numer telefonu i adres email. 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zleceń, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie zlecenia.

Udostępnione dane służą wyłącznie  A1pixel i nie będą przekazane podmiotom trzecim.

A1pixel może wykorzystać dane do kontroli własnej działalnosci,  marketingu , przygotowania ofert, nawiązania kontaktu telefonicznego, listownego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także przeprowadzenia badania satysfakcji klienta. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO – prawnie uzasadnione interesy administratora, którymi są prowadzenie i rozwój działalności Spółki, wzbogacenie oferty dla klientów, prezentacja usług oraz badanie i poprawa jakości.

Dane bedą przechowywane przez okres działalności A1pixel  lub do ich skutecznego usunięcia na żądanie.

Osoby, których dane są przetwarzane przez Spółkę, mają prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2
00-193 WarszawaAdministrator danych:

A1Pixel sp. z o.o. 
ul. Krasińskiego 15, lokal 3
PL 87-100 Toruń, Polska
tel : +48 600 129 944
VAT: PL 9562289849
NIP: 9562289849

kontakt: a1pixel@a1pixel.pl